Aquamist

U bevindt zich hier:

Toepassing Archieven / documentenopslag

Een archief is een opslagplaats van historische documenten zoals documenten, artefacten en andere items, verzameld in de loop van het leven van een organisatie of persoon, die worden bewaard om de functie van die persoon of organisatie te tonen. Archieven zijn archieven die worden bijgehouden om historisch inzicht, positionering en registratie van allerlei juridische, commerciële, administratieve of sociale activiteiten te bieden en bestaan ​​uit documenten die zijn geselecteerd voor bewaring op grond van hun blijvende culturele, historische of bewijskrachtige waarde.

Archiefstukken zijn doorgaans ongepubliceerd en bijna altijd uniek, hun waarde op cultureel, historisch en financieel gebied is aanzienlijk en in veel gevallen van onschatbare waarde. Brand vormt een groot risico voor het behoud van activa in archieven. Het beschermen van de archieven kan vaak betekenen dat het hele gebouw wordt beschermd, waar het risico op diepe branden en complexe lay-outs een grotere uitdaging vormen.

Opslagvoorzieningen voor archieven kunnen vaak bestaan ​​uit dicht opeengepakte materialen, samen met natuurlijke rookgas afvoerruimtes die de verspreiding van brand bevorderen, maar de toegang tot water belemmeren. Met lage plafonds, beperkte afwateringsmogelijkheden en grote oppervlakken boven- en ondergronds zijn archiefruimten vaak moeilijk toegankelijk en te verlaten. Archiefoplossingen voor brandbeveiliging moeten lage hoeveelheden water nodig hebben om de brand te bestrijden, beheersen en blussen, terwijl ze een snelle blusmogelijkheid bieden om zoveel mogelijk activa tegen schade te beschermen.

Download brochure

Download Aquamist brochure

Het AquaMist-productassortiment omvat wereldwijd goedgekeurde Watermist-oplossingen die worden ondersteund door meer dan 100 jaar expertise in brandbeveiliging. AquaMist biedt een breed scala aan systemen om u de meest geschikte brandbestrijdingsoplossing te bieden om mensen en eigendommen te helpen beschermen tegen een breed scala aan brandrisico’s.

U kunt alle informatie lezen in de brochure. Heeft u vragen? Neem contact met ons op. Wij staan u graag te woord.