U bevindt zich hier:

Certificering

Om aan de wettelijke eisen en regelgevingen te voldoen zijn op diverse brand beveiliging installaties certificeringen van toepassing om de bedrijfsvaardigheid aan te tonen en te waarborgen. Als gecertificeerde brandmeldinstallatie / sprinklerinstallatie leverancier worden wij periodiek beoordeeld door een erkende certificatie instelling. De certificatie instelling ziet er op toe dat onze producten of diensten aan de gestelde eisen voldoen, en dat wij blijvend voldoen aan de criteria beschreven in het certificatie schema(s). Een accreditatie-instelling houdt toezicht op de certificatie instelling.

Brandmeld alarminstallatie – CCV Regeling / NEN2535
Als een erkend branddetectie bedrijf kunnen wij de certificering, inspectie, her-inspectie voor de brandmeldinstallatie voor u verzorgen. Hierbij werken wij samen met een onafhankelijke inspectie instantie en verlenen de benodigde begeleiding om tot een gecertificeerd systeem te kunnen komen.

Ontruiming alarminstallatie – CCV Regeling / NEN2575
Als gecertificeerd onderhoudsbedrijf voor ontruimingsalarminstallaties kunnen wij u voor deze installaties van advies voorzien m.b.t. het onderhoud en het onderhoud volgens het certificatieschema.

Sprinkler / Schuim blus installaties – VBB Regeling / NEN12845
Als een erkend sprinklerinstallatie bedrijf kunnen wij de certificering, inspectie, her-inspectie voor de sprinklerinstallatie voor u verzorgen. Hierbij werken wij samen met een onafhankelijke inspectie instantie en verlenen de benodigde begeleiding om tot een gecertificeerd systeem te kunnen komen.

Blusgasinstallaties – NEN12094
Als een blusgasinstallaties bedrijf kunnen wij de certificering, inspectie, her- inspectie voor de blusgasinstallaties voor u verzorgen. Hierbij werken wij samen met een onafhankelijke inspectie instantie en verlenen de benodigde begeleiding om tot een gecertificeerd systeem te kunnen komen.

Beheerder en OP Taken
Als eigenaar van een pand/locatie dient u voorzieningen te treffen zodat de beheerder / OP taken in de juiste intervallen uitgevoerd worden. Deze werkzaamheden kunnen wij uiteraard voor u uitvoeren als onderdeel van een onderhoud overeenkomst. Zowel voor brandmeld-, ontruimingsalarm- als sprinklerinstallaties.

Gecertificeerde brandmeld installatie volgens CCV
Wij als bedrijf werken volgens certificatie schema “Brandmeld installaties”, hiermee tonen wij aan dat wij goede brandmeld installaties leveren, installeren en/of onderhouden. Hierdoor zijn wij op de hoogte van de wet- en regelgeving. U als klant krijgt maatwerk advies zodat de brandmeldinstallatie past bij uw situatie. Indien aan alle eisen is voldaan, wordt bij oplevering of na onderhoud van de brandmeldinstallatie, een certificaat afgegeven. Dit certificaat kunt u overleggen aan de gemeente, brandweer of verzekeraar als zij hierom vragen.

Gecertificeerde sprinkler installatie volgens VBB
Vergelijkbaar aan de brandmeld installaties kunnen wij tevens gecertificeerde sprinkler blus installaties leveren. Hiermee tonen wij aan dat wij aan u een goede sprinklerinstallatie leveren, installeren en/of onderhouden. Indien aan alle eisen is voldaan, wordt bij oplevering of na onderhoud van de sprinklerinstallatie, een certificaat afgegeven. Dit certificaat kunt u overleggen aan de gemeente, brandweer of verzekeraar als zij hierom vragen.

Vraag het onze adviseurs
Voor het certificeren van een brand beveiliging installatie zijn werkzaamheden nodig waarbij een gedegen kennis en expertise nodig is om de installatie succesvol te kunnen certificeren. De certificering dient door een onafhankelijke partij uitgevoerd te worden wij verzorgen de benodigde assistentie bij dit proces.

Indien u vragen heeft betreffende het certificeren van een bestaande brandmeld-, ontruimingsalarm-, sprinkler-, blusgasinstallaties kunnen wij u hierbij vrijblijvend adviseren betreffende hoe wij u dit proces uit handen kunnen nemen.

Als erkend installatie- en onderhoudsbedrijf hebben wij al vele installaties gecertificeerd opgeleverd. Tevens begeleiden wij het proces van de periodieke inspecties, her-inspecties, correcties en her certificeringen.

U kunt bij ons terecht voor:

 • Interne begeleiding door ervaren projecteringsdeskundige, van offertestadium tot aan oplevering.
 • Professionele ondersteuning tijdens ontwikkelingsfase
 • Ontwerp van brandweerpanelen o.b.v. geleverde installatieplattegronden (bij voorkeur digitaal)
 • Ondersteuning bij installatie door technicus / inbedrijfsteller of projecteringsdeskundige.
 • Oplevering in het bijzijn van technicus / inbedrijfsteller of projecteringsdeskundige.
 • Onze eigen servicedienst is 24-uur per dag bereikbaar en wordt aangestuurd door een hoofdservice.
 • Productontwikkeling door onze productmanagers.
 • Naast de op deze website gepresenteerde producten leveren wij ook sprinkler meldcentrales en kanaalventilatiemelders.

Wij zijn:

 • VCA** 2017/6.0
 • NEN-EN-ISO 9001:2015
 • NEN-EN-ISO 14001:2015
 • Kiwa gecertificeerd Leveren VVB-installaties
 • Kiwa gecertificeerd Onderhoud VVB-installaties
 • CIBV gecertificeerd Onderhoud brandmeldinstallaties
 • CIBV gecertificeerd Leveren brandmeldinstallaties
 • CIBV gecertificeerd Ontruiming alarminstallaties
 • Lidmaatschap Federatie Veilig Nederland (Voormalig Vebon)
 • SBB Erkend Leerbedrijf